Skip to content

Welkom op de website van Kindcentrum de Vlinder

In Kindcentrum de Vlinder bieden wij peuteropvang en onderwijs voor kinderen van 2 tot en met 13 jaar. De Vlinder is een samenwerking tussen twee basisscholen van Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam, een peuterspeelzaal, de Ukkie groep van Peuter & Co, logopedisch centrum de Kletsmajoor, Lekker fit, de Bibliotheek Rotterdam en Cure+, een praktijk voor oefentherapie. Onze leerlingen krijgen bij ons de voorbereiding op een leven lang leren in een maatschappij die steeds andere dingen van hen vraagt. Ze gaan met plezier naar school, zijn betrokken bij hun eigen leerproces en kijken met vertrouwen naar de toekomst. De ontwikkeling van de vlinder lijkt op de ontwikkeling die kinderen doormaken; kinderen eten zich vol met ervaringen en kennis. Na de basisschool vliegen zij uit als vlinder.

Bent u nieuwsgierig geworden? Kom dan snel kijken, u bent van harte welkom voor een rondleiding en kennismaking. U kunt contact opnemen met Wilma Gelderblom (adjunct-directeur) w.gelderblom@kindenonderwijsrotterdam.nl of met Loes Viset (directeur) l.viset@kindenonderwijsrotterdam.nl Of bel naar de school 010 476 55 21.

MEERKRACHTEN GEZOCHT

Onze vacatures

Sollicitaties zijn altijd welkom. We zoeken regelmatig nieuwe leerkrachten.

Voor informatie en sollicitatie:
mail met onze directeur
Loes Viset

Werken bij SARO.

We hebben nog veel meer vacatures bij zowel het Primair Onderwijs (PO) als het Voortgezet Onderwijs (VO). Lees ook ons SARO magazine. Daar delen leerkrachten hun verhalen waarom het zo prettig werken is bij SARO. Klik op de afbeelding!

Solliciteren?

Klik hieronder voor ons vacature aanbod. Ook leerkrachten in opleiding en zij-instromers zijn van harte welkom!

Basisschool de Vlinder

Omdat de toekomst meer vraagt van leerlingen dan alleen vaardigheden op het gebied van rekenen en taal, bieden wij ook aandacht aan competenties die minder meetbaar zijn. Denk daarbij aan; probleemoplossend denken, presenteren, mediawijsheid, onderzoekvaardigheden, kritisch lezen, communicatieve vaardigheden, samenwerken en kritisch denken. In ons onderwijs willen we zo handelen dat er voor kinderen ruimte blijft om zich te ontwikkelen in al deze competenties.

Lees verder

Speciale Basisschool de Vlinder

Leerlingen met bijzondere ondersteuningsbehoeften worden geplaatst in de sbo- / X- groepen van de school . In de X-groepen zitten maximaal 16 leerlingen en op meerdere momenten in de week worden er extra handen ingezet. Het onderwijs wordt op een praktijkgerichte manier ingericht, waarbij de domeinen zorg, techniek en natuur een grote rol spelen. Het vak rekenen wordt groepsdoorbroken aangeboden, zodat leerlingen op hun eigen niveau rekenles krijgen.

Lees verder

Peuteropvang

De school biedt, in samenwerking met Peuter & Co de mogelijkheid voor vroegschoolse educatie aan. Daartoe heeft de school inpandig drie peutergroepen genaamd ‘De Rupsen’ van de Rotterdamse Peuterschool. De Rupsen werken samen met de kleutergroepen van de school aan een doorgaande lijn voor de jongste kinderen vanaf twee jaar. De doelen worden op een ontwikkelingsgerichte manier aangeboden, waarbij doelen worden aangeboden  die kinderen nog net niet beheersen.

Lees verder

Bewoners van De Vlinder

Lekker Fit!
Rotterdam

LOGO-lekker-fit

Cure+
oefentherapie

CurePlus

Logopedie
De Kletsmajoor

Logo-Klets-Major

De bibliotheek
op school

logo-bibliotheek-op-school

Nieuwsberichten

EEN DIKKE VOLDOENDE VOOR DE VLINDER!!

Afgelopen week heeft de Vlinder bezoek gehad van de inspecteur voor het onderwijs. Wij zijn daarbij op alle indicatoren voldoende beoordeeld! Dat betekent dat wij gewoon een hele fijne school zijn, waar kinderen zich maximaal kunnen ontwikkelen! Daar zijn we natuurlijk heel trots op!

Saro Open Deuren Week

In de week van 13 tot en met 17 mei is de SARO Open Deuren Week. Een week waarin verschillende SARO-scholen in het PO en VO de deuren openen voor (potentiële) nieuwe medewerkers. Overweeg je om te solliciteren en wil je eerst eens rondkijken op de school? Wil je toekomstige collega’s ontmoeten? Kom sfeer proeven…

Basisonderwijs

Vanaf 4 jaar gaan de kinderen naar de basisschool. Bij de kleuters ligt de nadruk op spelend leren. Zij krijgen les van specialisten in bewegen, muziek en Engels. Vanaf groep 4 volgen de leerlingen op bs de Vlinder atelier onderwijs in de vakken; taal & communicatie, rekenen, wetenschap & techniek, ICT, bewegen en Engels. Deze atelierlessen worden verzorgd door vakspecialisten; dit zijn leerkrachten die zich gespecialiseerd hebben in een bepaald vakgebied. De kwaliteit van deze lessen ligt dan ook op hoog niveau. In de lessen wordt gewerkt aan heldere doelen, waardoor we het maximale uit kinderen weten te halen.  De middagen wordt gewerkt aan betekenisvolle thema’s, waarbij kinderen, naast taal en rekenen ook aan andere doelen werken, zoals; onderzoeksvaardigheden, samenwerken, presenteren, creatief denken, oplossingsgericht denken, enz. We werken met een digitaal portfolio, waarin we de ontwikkeling van kinderen volgen. Ouders kunnen via een inlog ook thuis bekijken aan welke doelen hun kind werkt, en welke doelen al behaald zijn.

Vlinder-A

Speciaal basisonderwijs

Sommige kinderen hebben andere onderwijsbehoeften, waar in een reguliere klas geen mogelijkheden voor zijn. Dit kan zijn; een kleinere klas, een ander aanbod, een eigen tempo. Voor deze leerlingen kan een toelaatbaarheidsverklaring worden aangevraagd bij Passend Primair Onderwijs Rotterdam. Na observatie en/of onderzoek kan worden vastgesteld of een leerling beter op zijn plaats is binnen het Speciaal (Basis)Onderwijs. Op de Vlinder hoeft zo’n leerling niet van school te wisselen; wij bieden dit alles onder één dak. Ook voor leerlingen met een ZML profiel (cluster 3)  hebben wij plaatsen. Leerlingen met externaliserend gedrag (cluster 4) kunnen wij niet bieden waar zij behoefte aan hebben. Voor deze leerlingen wordt in overleg een andere onderwijsplek gezocht.

In het Speciaal basisonderwijs kunnen kinderen op eigen tempo en binnen hun eigen leerbehoefte een aanbod krijgen. De groepen zijn kleiner (maximaal 16 leerlingen) en er zijn extra handen op diverse momenten per week in de groep.

Vlinder-B

Peuteropvang

Het begint bij De Rotterdamse Peuterschool!

Is het vandaag warm of koud? Is de bal rond of vierkant? Regent het hard of zacht? Zo maar wat vragen die voor volwassen volstrekt logisch zijn. Voor peuters werkt dat anders. Zij ontdekken iedere dag een beetje meer van de wereld. Niet uit een boekje maar door te spelen. Want spelenderwijs leer je het meest!

De peuterschool werkt met een zogenaamd ‘VVE programma’. Dat houdt in dat bepaalde thema’s in een jaar worden behandeld die aansluiten bij de belevingswereld van de peuter. Het gaat bijvoorbeeld over niezen in het najaar en “Oef, wat is het warm” als het bijna zomer is. Op deze manier worden zowel de spraak- en taalontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling, de motorische en de zintuigen geprikkeld.

Studiedagen

  Vakanties

  School app

  Volg ons op de school app

  Download de gratis
  basisschool app
  en kies onze school

  Te downloaden via de
  Appstore of Google Play

  Google-play

  KC de Vlinder · Albregt Engelmanstraat 34 · 3025 BH Rotterdam · 010 476 5521

  Back To Top