Leren van en met elkaar

Leren van en
met elkaar

Thematisch werken

Thematisch
werken

Ouder
betrokkenheid

Ruimte voor
ontspanning

Volop in beweging

Volop in
beweging

Sterk
in techniek

Welkom op de website van Kindcentrum de Vlinder

In Kindcentrum de Vlinder bieden wij peuteropvang en onderwijs voor kinderen van 2 tot en met 13 jaar. De Vlinder is een samenwerking tussen twee basisscholen van Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam, een peuterspeelzaal, de Ukkie groep van Peuter & Co, logopedisch centrum de Kletsmajoor, Lekker fit, de Bibliotheek Rotterdam en Cure+, een praktijk voor oefentherapie. Onze leerlingen krijgen bij ons de voorbereiding op een leven lang leren in een maatschappij die steeds andere dingen van hen vraagt. Ze gaan met plezier naar school, zijn betrokken bij hun eigen leerproces en kijken met vertrouwen naar de toekomst. De ontwikkeling van de vlinder lijkt op de ontwikkeling die kinderen doormaken; kinderen eten zich vol met ervaringen en kennis. Na de basisschool vliegen zij uit als vlinder.

Bent u nieuwsgierig geworden? Kom dan snel kijken, u bent van harte welkom voor een rondleiding en kennismaking. U kunt contact opnemen met Wilma Gelderblom (adjunct-directeur) w.gelderblom@kindenonderwijsrotterdam.nl of met Loes Viset (directeur) l.viset@kindenonderwijsrotterdam.nl Of bel naar de school 010 476 55 21.

Basisschool de Vlinder

Omdat de toekomst meer vraagt van leerlingen dan alleen vaardigheden op het gebied van rekenen en taal, bieden wij ook aandacht aan competenties die minder meetbaar zijn. Denk daarbij aan; probleemoplossend denken, presenteren, mediawijsheid, onderzoekvaardigheden, kritisch lezen, communicatieve vaardigheden, samenwerken en kritisch denken. In ons onderwijs willen we zo handelen dat er voor kinderen ruimte blijft om zich te ontwikkelen in al deze competenties.

Lees verder

Speciale Basisschool de Vlinder

Leerlingen met bijzondere ondersteuningsbehoeften worden geplaatst in de sbo- / X- groepen van de school . In de X-groepen zitten maximaal 16 leerlingen en op meerdere momenten in de week worden er extra handen ingezet. Het onderwijs wordt op een praktijkgerichte manier ingericht, waarbij de domeinen zorg, techniek en natuur een grote rol spelen. Het vak rekenen wordt groepsdoorbroken aangeboden, zodat leerlingen op hun eigen niveau rekenles krijgen.

Lees verder

Peuteropvang

De school biedt, in samenwerking met Peuter & Co de mogelijkheid voor vroegschoolse educatie aan. Daartoe heeft de school inpandig drie peutergroepen genaamd ‘De Rupsen’ van de Rotterdamse Peuterschool. De Rupsen werken samen met de kleutergroepen van de school aan een doorgaande lijn voor de jongste kinderen vanaf twee jaar. De doelen worden op een ontwikkelingsgerichte manier aangeboden, waarbij doelen worden aangeboden  die kinderen nog net niet beheersen.

Lees verder

Bewoners van De Vlinder

Lekker Fit!
Rotterdam

LOGO-lekker-fit

Cure+
oefentherapie

CurePlus

Logopedie
De Kletsmajoor

Logo-Klets-Major

De bibliotheek
op school

logo-bibliotheek-op-school

Ketelbinkies

De kleuters van de Vlinder kunnen bij het buitenspelen een leuk gekleurd ketelpakje dragen, zodat hun kleding hieronder niet al te vies wordt.

Geen plein meer maar een natuurspeeltuin!

Op het plein van de Vlinder is de afgelopen weken een uitdagend speelparadijs ontstaan. Woensdag 26 mei was het dan eindelijk zover; de kinderen mochten de nieuwe natuurspeeltuin gaan ontdekken! En wat hebben ze genoten! Er valt van alles te doen en te ontdekken en de kinderen vinden het prachtig! Natuurlijk moet al het groen […]

Peuteropvang

Het begint bij De Rotterdamse Peuterschool!

Is het vandaag warm of koud? Is de bal rond of vierkant? Regent het hard of zacht? Zo maar wat vragen die voor volwassen volstrekt logisch zijn. Voor peuters werkt dat anders. Zij ontdekken iedere dag een beetje meer van de wereld. Niet uit een boekje maar door te spelen. Want spelenderwijs leer je het meest!

De peuterschool werkt met een zogenaamd ‘VVE programma’. Dat houdt in dat bepaalde thema’s in een jaar worden behandeld die aansluiten bij de belevingswereld van de peuter. Het gaat bijvoorbeeld over niezen in het najaar en “Oef, wat is het warm” als het bijna zomer is. Op deze manier worden zowel de spraak- en taalontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling, de motorische en de zintuigen geprikkeld.

 

 

Basisschool

Vanaf 4 jaar gaan de kinderen naar de basisschool. Bij de kleuters ligt de nadruk op spelend leren. Zij krijgen les van specialisten in bewegen, muziek en Engels. Vanaf groep 4 volgen de leerlingen op bs de Vlinder atelier onderwijs in de vakken; taal & communicatie, rekenen, wetenschap & techniek, ICT, bewegen en Engels. Deze atelierlessen worden verzorgd door vakspecialisten; dit zijn leerkrachten die zich gespecialiseerd hebben in een bepaald vakgebied. De kwaliteit van deze lessen ligt dan ook op hoog niveau. In de lessen wordt gewerkt aan heldere doelen, waardoor we het maximale uit kinderen weten te halen.  De middagen wordt gewerkt aan betekenisvolle thema’s, waarbij kinderen, naast taal en rekenen ook aan andere doelen werken, zoals; onderzoeksvaardigheden, samenwerken, presenteren, creatief denken, oplossingsgericht denken, enz. We werken met een digitaal portfolio, waarin we de ontwikkeling van kinderen volgen. Ouders kunnen via een inlog ook thuis bekijken aan welke doelen hun kind werkt, en welke doelen al behaald zijn.

Vlinder-A
Thematisch werken

Speciaal basisonderwijs

Sommige kinderen hebben andere onderwijsbehoeften, waar in een reguliere klas geen mogelijkheden voor zijn. Dit kan zijn; een kleinere klas, een ander aanbod, een eigen tempo. Voor deze leerlingen kan een toelaatbaarheidsverklaring worden aangevraagd bij Passend Primair Onderwijs Rotterdam. Na observatie en/of onderzoek kan worden vastgesteld of een leerling beter op zijn plaats is binnen het Speciaal (Basis)Onderwijs. Op de Vlinder hoeft zo’n leerling niet van school te wisselen; wij bieden dit alles onder één dak. Ook voor leerlingen met een ZML profiel (cluster 3)  hebben wij plaatsen. Leerlingen met externaliserend gedrag (cluster 4) kunnen wij niet bieden waar zij behoefte aan hebben. Voor deze leerlingen wordt in overleg een andere onderwijsplek gezocht.

In het Speciaal basisonderwijs kunnen kinderen op eigen tempo en binnen hun eigen leerbehoefte een aanbod krijgen. De groepen zijn kleiner (maximaal 16 leerlingen) en er zijn extra handen op diverse momenten per week in de groep.

Vlinder-B

Administratie

Lidy Helder

Werkdagen ma en vrij ochtend

Directie

Loes Viset

directeur

Werkdagen ma t/m vrij

Wilma Gelderblom

adjunct-directeur

Werkdagen ma-di-do

Vakanties en vrije dagen

Activiteiten

  school app

  Volg ons op de school app

  Download de gratis
  basisschool app
  en kies onze school

  Te downloaden via de
  Appstore of Google Play

  Google-play

  KC de Vlinder · Albregt Engelmanstraat 34 · 3025 BH Rotterdam · 010 476 5521