Leren van en met elkaar

Leren van en
met elkaar

Thematisch werken

Thematisch
werken

Ouder
betrokkenheid

Ruimte voor
ontspanning

Volop in beweging

Volop in
beweging

Sterk
in techniek

In principe is het basisonderwijs in Nederland gratis voor alle kinderen. Er zijn echter activiteiten die het ministerie niet bekostigt. Hiervoor kunnen ouders op basis van vrijwilligheid een door de school vastgesteld bedrag betalen, om deze activiteiten mogelijk te maken voor kinderen. De hoogte van het bedrag is vastgesteld op € 40,- per kind. De bijdrage wordt gebruikt voor het vieren van feesten zoals Sinterklaas en Kerst, bezoeken aan musea en andere uitstapjes. Er is een mogelijkheid om de ouderbijdrage in maandelijkse termijnen te voldoen.