Skip to content

Omdat de toekomst meer vraagt van leerlingen dan alleen vaardigheden op het gebied van rekenen en taal, bieden wij ook aandacht aan competenties die minder meetbaar zijn. Denk daarbij aan; probleemoplossend denken, presenteren, mediawijsheid, onderzoek vaardigheden, creatief denken, communicatieve vaardigheden, samenwerken en kritisch denken. In ons onderwijs willen we zo handelen dat er voor kinderen ruimte blijft om zich te ontwikkelen in al deze competenties.

Onze visie en missie hebben ertoe geleid dat wij de afgelopen twee jaar een vernieuwend concept hebben ontwikkeld, dat past bij de eisen van de nieuwe maatschappij. Binnen dit concept bieden wij eigentijds kwaliteitsonderwijs waarin zowel cognitieve- als sociaal culturele competenties de aandacht krijgen.
Binnen ons nieuwe concept zullen de leerlingen vanaf groep 4, voor diverse vakgebieden les krijgen in ateliers van specialisten. Zo is er een atelier Rekenen, Taal en communicatie, Engels, Wetenschap & techniek en ICT. Voor alle leerlingen is er daarnaast een atelier bewegen en muziek. In de ateliers wordt in plaats van vanuit een methode, gewerkt vanuit leerlijnen. In een digitaal portfolio registreren we welke doelen behaald zijn, zodat het leren inzichtelijk wordt voor de leerlingen en stimuleren we eigen regie. In de middag werken kinderen aan betekenisvolle thema’s waar de domeinen tijd, ruimte en natuur een rol spelen. Hier zal vooral aandacht zijn voor onderzoeksvaardigheden.

Back To Top