Leren van en met elkaar

Leren van en
met elkaar

Thematisch werken

Thematisch
werken

Ouder
betrokkenheid

Ruimte voor
ontspanning

Volop in beweging

Volop in
beweging

Sterk
in techniek

Is uw kind bijna 4 jaar of wilt u uw kind na een verhuizing of wisseling van school op één van onze scholen inschrijven, dan kunt u een afspraak maken met de directeur van de school Loes Viset (l.viset@kindenonderwijsrotterdam.nl) of met de adjunctdirecteur Wilma Gelderblom (w.gelderblom@kindenonderwijsrotterdam.nl.  U kunt natuurlijk ook telefonisch contact opnemen met de school (010-4765521)

Er wordt met u een afspraak gemaakt voor een intakegesprek en een rondleiding. Als u besluit uw kind(eren) in te schrijven volgt er een administratieve handeling. Hiervoor heeft u het zorgverzekeringspasje en het identiteitsbewijs nodig van uw kind(eren).

Na de inschrijving ontvangt u 6 weken voor de start een uitnodiging om kennis te maken met de leerkracht en de intern begeleider. Tijdens dit gesprek wordt ook verkend of de school uw kind kan bieden wat het nodig heeft. Voor 4-jarigen wordt tijdens dat gesprek ook een afspraak gemaakt om te komen wennen in de groep.

De Intern begeleider van de Logemannschool neemt altijd contact op met de school van herkomst en brengt vaak ook een bezoek aan de school. Belangrijk is dat wij zeker weten dat we de expertise in huis hebben om uw kind goed te begeleiden, om te voorkomen dat er na verloop van tijd opnieuw een overstap zal moeten plaatsvinden. In ons School Ontwikkel Profiel kunt u precies lezen welke leerlingen plaatsbaar zijn op de Logemannschool. Voor plaatsing op de Logemannschool is een toelaatbaarheidsverklaring en een eindadvies SBO nodig van Passend Primair Onderwijs (PPO) Rotterdam.