Skip to content

De onderstaande standaardtekst is verplicht voor alle scholen in Rotterdam. Informatie die specifiek is voor onze school, is aangepast.

Informatie aanmelden voor groep 1 van  de Vlinder

Welkom op onze school! Vanaf vier jaar oud mag uw kind naar de basisschool. U kunt uw kind aanmelden bij onze school, nadat uw kind 3 jaar is geworden. U kunt ook dit  filmpje bekijken op de website van PPO Rotterdam voor meer uitleg over hoe aanmelden werkt bij basisscholen in Rotterdam.

Stappen voor het aanmelden

We gaan natuurlijk eerst kennismaken. U kunt een afspraak maken via de e-mail of telefonisch via info@kcdevlinder.nl of 010-4765521 Tijdens de eerste intake iser een gesprek met Loes Viset (directeur) of Wilma Gelderblom (adjunct directeur)  en een rondleiding door de school.

Aanmelden

Als u ervoor kiest uw kind aan te melden bij onze school, krijgt u van ons een aanmeldformulier, waarop u gevraagd wordt een aantal gegevens in te vullen. Bijvoorbeeld de geboortedatum, het adres, maar ook de vraag of uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Dit noemen we informatieplicht van ouders.

Wanneer wij het ingevulde aanmeldformulier hebben ontvangen gaan wij hiermee aan de slag. Wij nemen als school 6 weken de tijd om te beslissen of uw kind door ons wordt ingeschreven. U krijgt snel na de aanmelding een afspraak voor een intakegesprek met de Intern Begeleider Kim Visser of Marie-Louise Rosier en de leerkracht bij wie uw kind eventueel geplaatst zal worden. We gebruiken de tijd verder om te onderzoeken of onze school een passende plek kan bieden aan uw kind. In ons schoolondersteuningsprofiel (het SOP) kunt u lezen welke extra ondersteuning bs de Vlinder kan bieden aan kinderen. U kunt het SOP vinden op onze website.

Heel soms kan het gebeuren dat 6 weken niet lang genoeg is om hierover een besluit te nemen. We nemen dan nog 4 weken extra de tijd. Als we meer tijd nodig hebben, brengen we u schriftelijk hiervan op de hoogte. We proberen om altijd binnen 6 weken te laten weten of uw kind ingeschreven kan worden. Natuurlijk kan het soms ook sneller gaan.

Zorgplicht

Vanaf het moment dat u uw kind schriftelijk bij onze school aanmeldt, hebben wij een zorgplicht. Dit betekent dat wij voor uw kind een passende plek moeten vinden op onze school of een andere school in Rotterdam. Meestal zal onze eigen school de passende plek zijn, als dit niet zo is dan helpen wij u met het vinden van een passende plek voor uw kind op een andere school. Soms helpt het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) ons daar ook bij. Wij informeren u als wij met PPO contact willen opnemen.

Wij hebben geen zorgplicht als;

  • De school of de groep waar u uw kind voor aanmeldt vol is en wij dit op onze website hebben aangegeven. LET OP;  AL ONZE SBO GROEPEN ZITTEN MOMENTEEL VOL!
  • Als u de grondslag van de school niet respecteert. De grondslag is het religieuze/levensbeschouwelijke of onderwijskundige idee van ons onderwijs. De Vlinder is een Christelijke ontmoetingsschool, waar we kinderen vernieuwend onderwijs bieden in thema’s, zonder gebruik te maken van methodes (zie ook de visie van de school op deze website)

Wendagen

Als uw kind is ingeschreven bij ons op school, mag uw kind vanaf 3 jaar en 10 maanden maximaal 5 dagen bij ons op school komen wennen. Deze wendagen worden afgesproken met de leerkracht en de intern begeleider.

Informatie aanmelden zij-instroom

Wilt u uw kind aanmelden bij onze school, terwijl uw kind op een andere school onderwijs volgt, dan noemen wij dit zij-instroom. Bij de zij-instroom op onze school, gelden dezelfde regels als bij de aanmelding voor groep 1.

In de gemeente Rotterdam hebben we aanvullende afspraken gemaakt. Als u uw kind schriftelijk bij ons aanmeldt, nemen wij contact op met de school waar uw kind nu zit. Dit doen we omdat we onderzoeksplicht hebben en moeten bepalen of onze school de passende plek voor uw kind is. Ook bij zij-instroom proberen we u binnen zes weken te laten weten of uw kind wordt ingeschreven. Soms hebben we langer de tijd nodig, we nemen dan nog 4 weken extra de tijd. Als onze school de passende plek is, schrijven wij uw kind definitief in.

 

Toelaatbaarheidsverklaring (alleen voor SBO leerlingen)

Voor leerlingen die aangemeld worden voor een SBO groep geldt dat er een eindavies en een toelaatbaarheidsverklaring moet zijn vanuit PPO Rotterdam. U kunt dus niet zelf kiezen voor gespecialiseerd onderwijs.

Voor leerlingen die aangemeld worden voor SBO de Vlinder is het nog belangrijker dat wij zeker weten dat we de expertise in huis hebben om uw kind goed te begeleiden, om te voorkomen dat er na verloop van tijd opnieuw een overstap zal moeten plaatsvinden. Daarom wordt de school van herkomst ook vaak bezocht en uw kind geobserveerd in de vertrouwde omgeving. In ons School Ontwikkel Profiel kunt u precies lezen welke leerlingen plaatsbaar zijn binnen onze SBO-groepen.

OP DIT MOMENT ZITTEN ALLE GROEPEN VAN HET SBO VOL. VOOR KOMEND SCHOOLJAAR HEBBEN WIJ ALLEEN NOG EEN PAAR PLAATSEN IN DE KLEUTERGROEP

Back To Top