Leren van en
met elkaar

Thematisch
werken

Ouder
betrokkenheid

Ruimte voor
ontspanning

Volop in
beweging

Sterk
in techniek

LET OP De sbo groepen van de Vlinder zitten momenteel helemaal vol. Voor het komende schooljaar zijn er alleen nog enkele plaatsen vrij voor kleuters! Momenteel kunnen kinderen van groep 3 t/m 8 niet meer bij ons aangemeld worden.  

 

Voor basisschool de Vlinder geldt;

Is uw kind bijna 4 jaar of wilt u uw kind na een verhuizing of wisseling van school op onze school inschrijven, dan kunt u een afspraak maken met de directeur van de school Loes Viset (l.viset@kindenonderwijsrotterdam.nl) of met de adjunctdirecteur Wilma Gelderblom (w.gelderblom@kindenonderwijsrotterdam.nl.  U kunt natuurlijk ook telefonisch contact opnemen met de school (010-4765521)

Er wordt met u een afspraak gemaakt voor een intakegesprek en een rondleiding. Als u daarna besluit uw kind(eren) in te schrijven volgt er een administratieve handeling. Hiervoor heeft u het zorgverzekeringspasje en het identiteitsbewijs nodig van uw kind(eren).

Na de aanmelding ontvangt u 6 weken voor de start een uitnodiging om kennis te maken met de leerkracht en de intern begeleider. Tijdens dit gesprek wordt ook verkend of de school uw kind kan bieden wat het nodig heeft. Voor 4-jarigen wordt tijdens dat gesprek ook een afspraak gemaakt om te komen wennen in de groep.

Komt uw kind van een andere school, dan nemen wij in alle gevallen contact op met deze school. Voor leerlingen die aangemeld worden voor SBO de Vlinder is het belangrijk dat wij zeker weten dat we de expertise in huis hebben om uw kind goed te begeleiden, om te voorkomen dat er na verloop van tijd opnieuw een overstap zal moeten plaatsvinden. Daarom wordt de school van herkomst ook vaak bezocht en uw kind geobserveerd in de vertrouwde omgeving. In ons School Ontwikkel Profiel kunt u precies lezen welke leerlingen plaatsbaar zijn binnen onze SBO-groepen. Voor alle leerlingen die aangemeld worden voor plaatsing op de het SBO is een toelaatbaarheidsverklaring en een eindadvies SBO nodig van Passend Primair Onderwijs (PPO) Rotterdam.