Leren van en
met elkaar

Thematisch
werken

Ouder
betrokkenheid

Ruimte voor
ontspanning

Volop in
beweging

Sterk
in techniek

In kindcentrum de Vlinder werken ook logopedisten vanuit logopedisch centrum De Kletsmajoor. Als uw kind behoefte heeft aan ondersteuning op het gebied van taal & spraak, kan deze behandeling in het kindcentrum plaatsvinden. Ouders wordt gevraagd regelmatig aanwezig te zijn bij de logopedie afspraken. Laura Molenaar en Lisanne den Hoed zijn als logopediste voor meerdere dagen verbonden aan de school. Op deze manier maken de logopedisten deel uit van het vaste team van de Vlinder, om zo zorg en onderwijs aan elkaar te verbinden.

Voor meer informatie kijk op de website van De Klestmajoor.