Leren van en
met elkaar

Thematisch
werken

Ouder
betrokkenheid

Ruimte voor
ontspanning

Volop in
beweging

Sterk
in techniek

Op beide scholen is er veel aandacht voor de motorische ontwikkeling. Twee keer per jaar worden de leerlingen van groep 1 en 2geobserveerd door de leerkracht. Als er zorgen zijn over de motorische ontwikkeling dan wordt dit met de ouders besproken. In het kindcentrum is een oefentherapeut aanwezig vanuit Cure+. Zij zal nader onderzoek uit kunnen voeren. Dit onderzoek vindt in het kindcentrum plaats. De ouders kunnen hierbij aanwezig zijn. Na het onderzoek wordt er geadviseerd of er therapie nodig is. De therapie kan eveneens op school plaatsvinden. Daisy Puijk is als kinderoefentherapeut