Leren van en
met elkaar

Thematisch
werken

Ouder
betrokkenheid

Ruimte voor
ontspanning

Volop in
beweging

Sterk
in techniek

Absentie/ziekmelding

Mocht uw kind een keer niet naar school kunnen komen wegens ziekte, of uw kind komt later op school i.v.m. een bezoek aan de dokter of tandarts, wilt u dit dan voor 8.45 uur telefonisch melden tel:

010-4765521.

U kunt de ziek- of absent melding ook via social schools doen.