Leren van en
met elkaar

Thematisch
werken

Ouder
betrokkenheid

Ruimte voor
ontspanning

Volop in
beweging

Sterk
in techniek

Voor alle communicatie maakt de school gebruik van Social Schools. Dit is een app op een telefoon, tablet of laptop, waarop foto’s en berichten uit de groepen worden gedeeld en waar ouders en leerlingen kunnen intekenen op gesprekken of activiteiten. Daarnaast worden ook nieuwsbrieven via social schools gedeeld.