Leren van en
met elkaar

Thematisch
werken

Ouder
betrokkenheid

Ruimte voor
ontspanning

Volop in
beweging

Sterk
in techniek

Er is een gezamenlijke MR van de beide scholen, waarin ouders en leerkrachten zitting hebben. Naast de volwassen MR hebben we ook een kinder MR waarin leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 meepraten over belangrijke zaken in de school.