Skip to content

Er is een gezamenlijke MR van de beide scholen, waarin ouders en leerkrachten zitting hebben. Naast de volwassen MR hebben we ook een kinder MR waarin leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 meepraten over belangrijke zaken in de school.

Back To Top