Skip to content

In Kindcentrum de Vlinder bieden wij peuteropvang en onderwijs voor kinderen van 2 tot en met 13 jaar. De Vlinder is een samenwerking tussen twee basisscholen van Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam, een peuterspeelzaal, de Ukkie groep van Peuter & Co, logopedisch centrum de Kletsmajoor, Lekker fit, de Bibliotheek Rotterdam en Cure+, een praktijk voor oefentherapie. Onze leerlingen krijgen bij ons de voorbereiding op een leven lang leren in een maatschappij die steeds andere dingen van hen vraagt. Ze gaan met plezier naar school, zijn betrokken bij hun eigen leerproces en kijken met vertrouwen naar de toekomst. De ontwikkeling van de vlinder lijkt op de ontwikkeling die kinderen doormaken; kinderen eten zich vol met ervaringen en kennis. Na de basisschool vliegen zij uit als vlinder.

De samenwerking van onze sbo school en onze reguliere basisschool biedt veel mogelijkheden voor het verzorgen van passend onderwijs. Een groep kinderen met een grote diversiteit werken en leren onder één dak. Hierbij zijn aparte groepen ingericht voor de leerlingen van de sbo-school. De scholen maken gebruik van elkaars expertise, waardoor het onderwijs voor alle leerlingen steeds beter wordt. Ons motto hierbij is dan ook; samen waar mogelijk, apart waar nodig.

Missie

Wij werken vanuit de kernwoorden Samen Leren Leven. Onze missie volgt hieruit:
Wij werken samen om onze leerlingen voor te bereiden op een leven lang leren in een steeds veranderende maatschappij.

Identiteit

Iedereen is welkom bij De Vlinder! Vanuit onze Christelijke achtergrond zoeken we altijd verbinding tussen mensen met verschillende achtergronden en religies. Daarbij gebruiken we verhalen en actuele gebeurtenissen als onderwerpen voor gesprekken. We besteden aandacht aan de Christelijke feesten en vieringen en staan ook stil bij vieringen uit de andere grote religies. Daarbij zoeken we vooral overeenkomsten tussen de diverse geloven. De beide scholen van de Vlinder maken deel uit van Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam; een stichting voor Christelijk Primair Onderwijs aan de Noordkant van de Maas..

Back To Top