Skip to content

Pesten, te vaak een probleem!!

Kijk voor meer (prima!) informatie over pesten bij: www.pestweb.nl

Voor de Woltjer- & Logemannschool is een respectprotocol opgesteld.

Download Respectprotocol

Download Contract Respectprotocol 2020-2021

De leerlingen worden elk jaar opnieuw op de hoogte gebracht van de inhoud van het protocol en ondertekenen het bijbehorende contract. Als leerlingen toch met pestgedrag te maken krijgen kunnen zij terecht bij hun eigen leerkracht of bij de anti pest coördinator. Voor beide scholen is dit Laura Rotgans (leerkracht van groep 1/2)

Zorg

Er wordt het komend jaar hard gewerkt aan het vernieuwen van het huidige zorgplan. Zodra dit plan weer up to date is, zullen wij de bijgewerkte versie op onze site plaatsen.

Back To Top