Skip to content

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil, dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone basisschool in de buurt kunnen gaan. Ze kunnen zo meedoen in de samenleving op basis van de beste kansen binnen het vervolgonderwijs.

Met ingang van 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs ingevoerd en hebben alle school-besturen een zorgplicht. Scholen moeten voor elk kind een passende onderwijsplek bieden, ook als duidelijk is, dat er voor een kind extra ondersteuning nodig is. Dit kan op de school waar het kind al zit of aangemeld wordt (bij een nieuwe leerling), maar ook op een andere school voor regulier basisonderwijs.

Alle scholen moeten in verband hiermee aan de door het bestuur van PPO Rotterdam vastgestelde basisondersteuning voldoen. Deze is voor alle basisscholen gelijk. Aanvullend op de basis- ondersteuning kunnen scholen ook extra vormen van ondersteuning bieden. Scholen leggen het totale aanbod aan ondersteuning vast in een schoolondersteuningsprofiel. Tijdens het schooljaar 2014-2015 hebben alle Rotterdamse basisscholen voor het eerst verplicht een verkorte (gecomprimeerde) versie van dit schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Onlangs is voor onze beide scholen het Schoolondersteuningsprofiel aangepast;

Schoolondersteuningsprofiel basisschool De Vlinder – april 2020

Schoolondersteuningsprofiel sbo De Vlinder juni 2020

Voor meer informatie omtrent passend onderwijs en de wijze waarop dit bij ons op school wordt vormgegeven, verwijzen wij u naar het speciale gedeelte hierover in onze schoolgids.

Back To Top