Leren van en
met elkaar

Thematisch
werken

Ouder
betrokkenheid

Ruimte voor
ontspanning

Volop in
beweging

Sterk
in techniek

De schoolmaatschappelijk werkers aan de scholen verbonden zijn Marlène Wijnaar en Erika van Roon. Zij zijn aanwezig op dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend. U kunt bij de SMW-er terecht met verschillende vragen, zoals bv opvoedingsvragen (zoals bedplassen, eet- slaapproblemen, problemen met luisteren, etc). Maar ook kunnen de schoolmaatschappelijk werksters u verder helpen en doorverwijzen als het gaat om huisvestings- en financiële problemen. De gesprekken zijn uiteraard vertrouwelijk. Daarnaast verzorgen de smw-ers regelmatig activiteiten voor ouders. Blijf niet rondlopen met problemen, maar praat erover! We kunnen allemaal wel eens een helpende hand gebruiken!