Leren van en
met elkaar

Thematisch
werken

Ouder
betrokkenheid

Ruimte voor
ontspanning

Volop in
beweging

Sterk
in techniek

Kwaliteitszorg

De school besteed veel aandacht aan kwaliteitszorg. De school blijft steeds up-to-date als het gaat om vernieuwingen in het onderwijs. Intern worden leerkrachten geschoold op diverse studiedagen in het jaar. Daarnaast volgen leerkrachten nascholingsactiviteiten, passend bij de ontwikkeling van de school.

Elk jaar worden alle scholen binnen Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam bezocht door een interne audit commissie. De commissie bekijkt de kwaliteit van de scholen aan de hand van de kwaliteitseisen van de onderwijs inspectie. Voorafgaande aan de audit schrijft de school een zelfevaluatie. Op deze manier blijven we ook scherp reflecteren op ons eigen handelen.

Neemt u ook eens een kijkje op: Woltjeropdekaart of op Logemannopdekaart

Zowel de Logemannschool als de Woltjerschool zijn in schooljaar 2018-2019 positief beoordeeld door de inspectie. De aanbevelingen uit de rapportages zijn meegenomen in de plannen van de school om de scholen verder te verbeteren.

 

Schoolondersteuningsprofiel

De beide scholen hebben een eigen Schoolondersteunigsprofiel, waarin beschreven staat welke expertise en kwaliteiten de scholen in huis hebben en wat zij kunnen bieden en aan welke leerlingen. Plaatsing van leerlingen gebeurt altijd in goed overleg.

Hieronder de beide ondersteuningsprofielen (SOP’s)

Download SOP Basisschool de Vlinder

Download SOP Speciale Basisschool de Vlinder