Skip to content

Kwaliteitszorg

De school besteed veel aandacht aan kwaliteitszorg. De school blijft steeds up-to-date als het gaat om vernieuwingen in het onderwijs. Intern worden leerkrachten geschoold op diverse studiedagen in het jaar. Daarnaast volgen leerkrachten nascholingsactiviteiten, passend bij de ontwikkeling van de school.

Elke twee of drie jaar worden alle scholen binnen Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam bezocht door een interne audit commissie. De commissie bekijkt de kwaliteit van de scholen aan de hand van de kwaliteitseisen van de onderwijs inspectie. Voorafgaande aan de audit schrijft de school een zelfevaluatie. Op deze manier blijven we ook scherp reflecteren op ons eigen handelen. In 2021 heeft de Vlinder een interne audit gehad, waarbij de auditcommissie onder de indruk was van de beide scholen.

Neemt u ook eens een kijkje op: bsdeVlinderopdekaart of op sbodevlinderopdekaart

Op deze sites kunt u ook lezen hoe ouders en kinderen de school ervaren.

Beide scholen zijn in schooljaar 2018-2019 positief beoordeeld door de inspectie. De aanbevelingen uit de rapportages zijn meegenomen in de plannen van de school om de scholen verder te verbeteren.

Schoolondersteuningsprofiel

De beide scholen hebben een eigen Schoolondersteunigsprofiel, waarin beschreven staat welke expertise en kwaliteiten de scholen in huis hebben en wat zij kunnen bieden en aan welke leerlingen. Plaatsing van leerlingen gebeurt altijd in goed overleg.

Hieronder de beide ondersteuningsprofielen (SOP’s)

Sop 06RV 2022-2023

Sop 13 NX 2022-2023

Back To Top