Skip to content

OP DIT MOMENT ZITTEN ALLE GROEPEN VAN ONZE SBO AFDELING VOL EN KUNT U UW KIND NIET MEER AANMELDEN! 

Leerlingen met bijzondere ondersteuningsbehoeften worden geplaatst in de sbo- / X- groepen van de school . Deze groepen zijn kleiner en hier werken leerlingen in eigen tempo aan hun persoonlijke doelen. Het onderwijs wordt op een praktijkgerichte manier ingericht, waarbij de domeinen zorg, techniek en natuur een grote rol spelen. Het vak rekenen wordt groepsdoorbroken aangeboden, zodat leerlingen op hun eigen niveau rekenles krijgen. Op SBO de Vlinder is ook ruimte voor zeer moeilijk lerende leerlingen. Door middel van een inclusief budget, is het mogelijk gemaakt een extra onderwijsassistent in te zetten voor deze leerlingen. De leerlingen in de X-groepen werken gedurende de dag doorlopend aan een betekenisvol thema.

Alle leerlingen op de Vlinder hebben een persoonlijk digitaal portfolio, waarin de ontwikkeling van de leerlingen op meerdere gebieden wordt bijgehouden.
Voor alle leerlingen worden wekelijks naschoolse activiteiten georganiseerd. Er is een aanbod in dans, drama, koken, bewegen en muziek. De lessen zijn gratis en facultatief.

Back To Top