Skip to content

Dialogisch schrijven

Groep 8 van kc de Vlinder heeft meegedaan aan een baanbrekend onderzoek van de Universiteit van Utrecht over een nieuwe manier van taalaanbod, genaamd Dialogisch Schrijven. Hierbij boren leerlingen diverse bronnen aan, leren zij kritisch lezen en denken, vormen zij hun eigen mening, geven argumenten en schrijven diverse soorten teksten. Daarna gaan zij met elkaar in dialoog over de teksten, waarbij zij elkaar bevragen, scherp houden, ander meningen laten horen en feedback geven. Daarnaast komen woordenschat en spelling, zinsbouw en interpunctie als vanzelf aan de orde. Uiteindelijk worden de teksten herschreven, tot er een goed eindproduct ligt. Kortom; een prachtige en betekenisvolle manier van taalonderwijs. Op maandag 31 oktober had het hele team van de Vlinder een studiedag over dit onderwerp, waarin wij verkend hebben of deze manier van werken vanaf groep 1 ingezet kan worden. Ook hierin zullen wij begeleid worden door de onderzoekers van de UU.
Op woensdag 2 november heeft onze leerkracht groep 8 (Jill Kooijman) haar ervaringen mogen delen op een eerste symposium in Utrecht over dit onderwerp.
Wilt u meer lezen? kijk dan op https://dialogischschrijven.nl/

Back To Top